ἄψορρος

ἄψορρος
Grammatical information: adj.
Meaning: `going backwards' (Il.).
Other forms: -ον Adv.
Origin: GR [a formation built with Greek elements]
Etymology: Probably "witt the ὄρρος backwards", cf. παλίν-ορσος; see Wackernagel Unt. 1 A. 2 (ρρ for ρσ in ἄψορρος though dissimilation) and 226 A. 1. But Bechtel Lex. s. v. assumes that ἄψορρος stands for ἀψόροος. - The form ἀψόρροος in ἀψορρόου Ώκεανοῖο (Σ 399, υ 65) either from ἄψ and ῥόος with compositional -ο- or rather from ἄψορρος reshaped after ῥόος. S. ὄρρος.
Page in Frisk: 1,204-205

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

  • ἄψορρος — going back masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἄψορρον — ἄψορρος going back masc/fem acc sg ἄψορρος going back neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀψόρρου — ἄψορρος going back masc/fem/neut gen sg ἀψόρροος back flowing masc/fem/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἄψορροι — ἄψορρος going back masc/fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Osor (Mali Lošinj) — Osor …   Deutsch Wikipedia

  • sreu- —     sreu     English meaning: to flow     Deutsche Übersetzung: “fließen”     Material: O.Ind. srávati “ flows “ (= Gk. ῥέω), srava m. “das Fließen” (= Gk. ῥόος, O.C.S. ostrovъ), giri sravü “Bergstrom” (= Gk. ῥοή, Lith. sravà), srutá flowing,… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.